Reklamační řád

Reklamační řád

Možnost vrácení zboží

Pokud je kupujícím fyzická osoba - spotřebitel a kupujícímu objednané zboží nevyhovuje, může je vrátit do 14 dnů od jeho převzetí (dle § 53, odst. 7, zákona č. 40/1964 Sb., o občanském zákoníku, v platném znění) zasláním zboží zpět na adresu KASP Individual s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9. Veškeré expediční náklady je povinen uhradit kupující. V případě odeslání na dobírku, nebude takto vrácené zboží přijato. Vrácené zboží musí být v originálním obalu s originálními visačkami a nálepkami, musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebování a musí být doložena faktura a záruční list. K zásilce přiložte krátký dopis s uvedením důvodu vrácení zboží, číslem objednávky a číslem účtu, na který Vám budou vráceny peníze. Nakupuje-li zboží jiná právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, řídí se vrácení zboží individuálními smluvními podmínkami.

Reklamační podmínky

Kupující je povinen si po převzetí zboží prohlédnout a v případě výskytu vady neprodleně informovat prodávajícího buď na email info@globemedical.cz nebo na adresu KASP Individual s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9. Záruční doba je 12 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobků. Životnost výrobků je dána způsobem a intenzitou užívání, tzn. že intenzivním užíváním může být životnost výrobků nižší, než záruční doba. Reklamace musí být uplatněna bez odkladu ihned při zjištění závady. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace. Zboží musí být z hygienických důvodů čisté, zbavené nečistot a suché. V případě nesplnění zásad obecné hygieny bude převzetí zboží k reklamačnímu řízení odmítnuto. K reklamaci zákazník doloží záruční list současně s dokladem o zakoupení obuvi. Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou vadou materiálu, případně chybou výroby. Při výskytu odstranitelné závady má zákazník právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna opravou. Zákon na ochranu spotřebitele stanovuje pro vyřízení reklamace 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Při výskytu neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží za nové nebo od kupní smlouvy odstoupit. Veškeré expediční náklady je povinen uhradit kupující. V případě odeslání na dobírku, nebude takto vrácené zboží přijato. K zásilce přiložte krátký dopis s popisem vady (jakým způsobem se projevuje, viditelnost, apod.) a číslem objednávky. Záruka se nevztahuje na změny vlastnosti obuvi, které vznikly v důsledku opotřebení či přirozené změny vlastností materiálů, na mechanicky poškozený výrobek a nebo nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání a údržby.

V případě kdy je zákazníkem jiná právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, určují se pravidla reklamací individuálním způsobem, zejména pak pravidla pro vrácení zboží bez udání důvodu.